EMMA — Euro­pean Master on Active Ageing and Age-friend­ly Socie­ty

EMMA-hank­keen tavoit­tee­na on kehit­tää monia­lai­nen ja poik­ki­tie­tei­nen ikä­osaa­mi­sen ylempi englan­nin­kie­li­nen tut­kin­to­kou­lu­tus kuuden euroop­pa­lai­sen kor­kea­kou­lun yhteis­työ­nä. Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu toimii hank­keen koor­di­naat­to­ri­na. Han­ket­ta rahoit­taa Eras­mus+.